Gaty hil kepilligi

Müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek, işewürligimiziň durnukly ösmegi üçin zerurdyr.EASO önümiň dizaýnyndan, işlenip düzülmeginden, gelýän material gözden geçirilişinden, synagdan geçirilmeginden, köpçülikleýin önümçiligiň, taýýar önümleriň barlagyndan soňky iberilişine çenli her taslamanyň her ädiminde hiliň umumy dolandyrylyşyna ünsi jemleýär.ISO / IEC 17025 standartyny berk durmuşa geçirýäris we içerde ISO9001, ISO14001 we OHSAS18001 hil ulgamyny döredýäris.

Quality Control 2

Synag laboratoriýalarymyz bar, sertifikat synagy üçin ökde önümleri tabşyrmazdan ozal birnäçe synag geçirip bilýäris, bu önümiňiziň sanawyna girizilmegini çaltlaşdyrýar.

Mundan başga-da, CSA, CUPC, NSF, Watersense, ROHS, WRAS we ACS we ş.m. ýaly bazar standartlaryna laýyk gelýän ähli önümleri dizaýn edýäris.