Akylly önümçilik

Önümçilik ukyby, bu işde mümkin bolan täzelikleri yzygiderli ulanýan esasy gymmatlyklarymyzyň biridir.Akylly we maglumatlara esaslanýan zawod gurmagy maksat edinýäris.PLM / ERP / MES / WMS / SCADA ulgamy bilen, ähli maglumatlary we önümçilik prosesini yzarlamak bilen baglanyşdyryp bileris.Arkaýyn önümçiligi dolandyrmak we awtomatlaşdyrmak önümçiligimiziň netijeliligini ýokary derejede ýokarlandyrýar.Iş öýjüginiň iş stansiýalary sargyt mukdary boýunça dürlüligi üpjün edýär.

Doly plastik amal

Plastiki sanjym esasy artykmaçlyklarymyzyň biridir.Häzirki wagtda “Runner” -iň dürli ösümliklerde işleýän 500-den gowrak sanjym maşynlary bar we çeşmeler toparyň içinde paýlaşylýar.Galyndy dizaýnyndan, galyndy gurluşyndan, sanjymdan, ýerüsti bejergiden ahyrky gurnama we gözden geçirişe çenli her önüm prosesine gözegçilik etdik.RPS arassa önümçiligi dolandyrmak, önümçilik kuwwatyny we netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmaga ýol görkezýär.Soň bolsa bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagymyzy başarýarys.

Woman & Tablet & Robotic smart machines

Complete Plastic Process

Sanjym we metal öndürmek ukyby

Sanjym iň möhüm artykmaçlyklarymyzyň biri, häzirki wagtda “Runner” -iň dürli ösümliklerde işleýän 500-den gowrak sanjym maşynlary bar.Metal öndürmek üçin, dürli müşderileriň uzak möhletleýin ösüşini goldamak üçin metal önümleriniň ýokary hilini üpjün etmegi maksat edinip, başdan ahyryna çenli hünärmenleriň hiline gözegçilik edýäris.