EASO Design Innovation-2

Senagat dizaýny

Islegiňizi goldamak üçin ajaýyp senagat dizaýn toparymyz we önüm dolandyryş toparymyz bar.

 Bazar okuwy:Bazar tendensiýalaryndan öňe geçmek üçin EASO marketing topary landşaft derňewi, söwda görkezişleri, onlaýn gözleg we önümçilik hasabaty we ş.m. arkaly yzygiderli senagat we bazar gözleglerini geçirýär we ähli bilimler täze önüm dizaýnlarynyň her ädiminde ulanylýar.

 Haryt dizaýny:Bazar gözleginden, dizaýn gysgaça, şahsyýetnamanyň görkezilişinden, şahsyýetnamanyň durmuşa geçirilmeginden, köpçülikleýin önümçilige we ahyrky iberilişe başlaýan ODM / JDM taslamalaryna ünsi jemleýäris.Biziň wezipämiz, müşderilerimiziň hersine bazarlarda dogry önümler bermek.

 Dizaýn baýraklary:Bizi “Fujian welaýat senagat dizaýn merkezi” diýip tanadýarlar we esasy kompaniýamyz “Runner Group” platformalarda dizaýn çeşmelerini paýlaşyp bilýändigimiz üçin “Milli senagat dizaýn merkezi” diýlip atlandyrylýar.

EASO Design Innovation-2