2In1 Süzgüç funksiýasy bilen aşhana kran


Gysga düşündiriş:

Spreý kellesine basmak düwmesi doly spreý we gazlandyrylan spreýi has aňsat geçirmäge mümkinçilik berýär.

“Push” düwme kartriji 100,000 sikl synagdan geçdi.

Silikon kauçuk adamlara çeýe we gerekli ýere ýetmäge mümkinçilik berýär.

Kran doly hereket etmek üçin 360 dereje aýlanýar.

Çalt birikdiriji bilen poslamaýan polat üpjünçilik şlangyny goşuň.

Sowuk başlangyç keramiki kartrij 500,000-den gowrak sikl synag edildi.

35 mm keramiki kartrij

Poslamaýan polatdan ýasalan şlang bilen

2F Pull-Down pürküji bilen

1.8Gpm


 • Model belgisi:831901
  • 352832 Twin Handle 8in High Arc Kitchen Chrome Sink Faucet-NSF
  • 352832 Twin Handle 8in High Arc Kitchen Chrome Sink Faucet-UPC
  • 352832 Twin Handle 8in High Arc Kitchen Chrome Sink Faucet-AB1953

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  Marka ady NA
  Model belgisi 831901
  Şahadatnama CUPC, NSF, AB1953
  Faceerüsti gutarmak Chrome / Çotgaly Nikel / Bürünç ýagy çalynýar / Matt Black
  Stil Döwrebap
  Akyş tizligi Bir minutda 1.8 gallon
  Esasy materiallar Sink
  Kartrijiň görnüşi Keramiki disk kartrij

  2In1 Aşhana Faucet süzgüç funksiýasy bilen

  Içmek ýa-da nahar bişirmek üçin süzülen suwa aňsatlyk bilen süzgüçli işleýän aşhana kran.

  Garaşsyz suw liniýalary kesişmek howpuny ýok edýär.
  3-funksiýaly hünär görnüşini üpjün ediň.

  2In1 Kitchen Faucet with filter function.6

  Hünär dizaýny

  Gazlandyrylan akymyň arasynda yzygiderli kran suwuny ulanmak üçin doly spreýiň arasynda geçiň.
  Süzülen suwy düwmä basanyňyzda paýlaň.
  Iki funksiýa bir wagtda işlemäge ukyply.

  2In1 Kitchen Faucet with filter function

  Univershliumumy utgaşyklyk

  Süzülen suwy paýlamak üçin düwmäni aňsat basmak.
  Aýry-aýry agyz suw paýlaýjynyň zerurlygyny aradan aýyrmak üçin, aşaky süzgüç ulgamlarynyň hemmesi bilen diýen ýaly işläň.

  2In1 Kitchen Faucet with filter function

  2In1 Kitchen Faucet with filter function

  2In1 Kitchen Faucet with filter function

  GARŞY ÖNÜMLER